Chính sách giải quyết khiếu nại

10:35 - 29/05/2023

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ bằng các cách sau:

Bước 2: la-bestbrandsvn sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, la-bestbrandsvn sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Bước 3: la-bestbrandsvn có thể yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

Bước 4: Trong trường hợp la-bestbrandsvn  đã nỗ lực giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhưng sự việc vượt quá khả năng và thẩm quyền của la-bestbrandsvn, khách hàng có quyền đưa vụ việc ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.